ОБАДЕТЕ НИ СЕ:
0887 33 22 00

абонаментни планове

Поддържане на менюто:

Одит на рецептите и калкулациите с които работите към настоящия момент

Предложение за нови идей / рецепти спрямо концепцията на обекта ви


Интегриране на калкулации:

Създаване на калкулационни карти към всяка една рецепта от вашето меню

Разясняване и обучение на персонала как да се разчитат и ползват ефикасно


Презентация на менюто:

Предложение за хармоничност и естетичност в храната, която се поднася


Оформяне на менюто:

.....
....

....
....

......

*Професионален фотограф на храна

*Висококачествен дизайн на менюто ви


Работа в кухнята:

15 работочаса всеки месец, заедно с персонала в обекта

Поддържащ качествен контрол на производството

Включена 1 тема по планиран инструктаж и повишаване на професионалните умения на персонала в кухнята / за една календарна година


Поддържане и попълване на кухненската документация - онлайн дневници за:

Входящ контрол

Температурен режим на хладилните и топлинните съоръжения

Температура на приготвената храна

Хигиена и планов инструктаж на персонала

Хигиена на обекта


Поддържане на менюто:

Одит на рецептите и калкулациите с които работите към настоящия момент

Предложение за нови идей / рецепти спрямо концепцията на обекта ви


Интегриране на калкулации:

Създаване на калкулационни карти към всяка една рецепта от вашето меню

Разясняване и обучение на персонала как да се разчитат и ползват ефикасно


Презентация на менюто:

Предложение за хармоничност и естетичност в храната, която се поднася


Оформяне на менюто:

Текстово описание на менюто на български език

......

Описание на алергените в менюто ви по утвърден стандарт

*Професионален фотограф на храна

*Висококачествен дизайн на менюто ви


Работа в кухнята:

25 работочаса всеки месец, заедно с персонала в обекта

Поддържащ качествен контрол на производството

Включени 3 теми по планиран инструктаж и повишаване на професионалните умения на персонала в кухнята / за една календарна година


Поддържане и попълване на кухненската документация - онлайн дневници за:

Входящ контрол

Температурен режим на хладилните и топлинните съоръжения

Температура на приготвената храна

Хигиена и планов инструктаж на персонала

Хигиена на обекта


Тематична вечеря:

Включена 1 тема за една календарна година по избор на клиента


Поддържане на менюто:

Одит на рецептите и калкулациите с които работите към настоящия момент

Предложение за нови идей / рецепти спрямо концепцията на обекта ви


Интегриране на калкулации:

Създаване на калкулационни карти към всяка една рецепта от вашето меню

Разясняване и обучение на персонала как да се разчитат и ползват ефикасно           


Презентация на менюто:

Предложение за хармоничност и естетичност в храната, която се поднася


Оформяне на менюто:

Текстово описание на менюто на български език

Английска версия на менюто

Описание на алергените в менюто ви по утвърден стандарт

*Професионален фотограф на храна

*Висококачествен дизайн на менюто ви


Работа в кухнята:

35 работочаса всеки месец, заедно с персонала в обекта

Поддържащ качествен контрол на производството

Включени 5 теми по планиран инструктаж и повишаване на професионалните умения на персонала в кухнята / за една календарна година


Поддържане и попълване на кухненската документация - онлайн дневници за:

Входящ контрол

Температурен режим на хладилните и топлинните съоръжения

Температура на приготвената храна

Хигиена и планов инструктаж на персонала

Хигиена на обекта


Тематична вечеря:

Включена 1 тема за една календарна година по избор на клиента


Технологични карти:

Описателна последователност на изпълнение на всяка една калкулация и снимково изображение на ястието


Персонален Калкулант:

Поддържане на входящ контрол в базата на личния ви софтуер

Поддържане на актуалност на рецептите ви в оперативния ви софтуер

Стойностна ревизия на капитла ви в кухнята


Сезонни менюта:

Изготвяне до 7 специални предложения за всеки сезон


Сравнение на продукти