ОБАДЕТЕ НИ СЕ:
0887 33 22 00

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

ПРОЦЕС НА РАБОТА

ПРОЕКТИРАНЕ НА КУХНЕНСКО ПРОСТРАНСТВО


Избор на оптималното за вас оборудване


Подбор на кухненски уреди и посуда спрямо поставени изисквания, покриващи целите на кухнята

Секторно разпределение на вашата кухня


Подредба на зоните в кухнята, включваща технолигичните процеси и обслужващия персонал

СИСТЕМА ЗА ЗАГОТОВКИ И МЕТОДИКА НА СЪХРАНЕНИЕ


Стандарти за вашата продукция:


Изграждане на вътрешнофирмени стандарти за качество на предлаганите продукти към прилежащите заготовки и безопасната им употреба

МЕНЮТА
КАЛКУЛАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ КАРТИ


Представяне на вашата идентичност:

  • Изграждане на концептуално меню с търсената от вас калкулация за възвръщаемост на инвестициите
  • Внедряване на технологични карти към вашите продукти
  • Лекота при управление на персонал

ГАЛЕРИЯ

ГОСТ ГОТВАЧ

Решението да си поканите гост готвач е винаги приятна изненада за вашите клиенти. 

ЗА ВЪПРОСИ И ЗАПИТВАНИЯ:


Е-mail: daniel_dimitrov@icloud.com

Сравнение на продукти